De boeken van klas 6 worden dit jaar op woensdag 24 mei 10.00 tot 13.00 uur ingenomen.

Een en ander gebeurt in de dameskleedkamer van de gymzaal van het Murmellius.

 

Klik hier voor de inleverlijst.

clear