Eindexamenleerling Douwe Baert (6C) is geïnterviewd door een journalist van het NoordHollands Dagblad. Klik hier voor het krantenartikel.

 

clear