Let wel: voor een lintstage gelden andere data, te bespreken met de stagecoördinator.

 

Voor de stage

(september tot 5 oktober)
 

 1. Oriëntatie
 2. Zoeken van een stageplaats.
  Je zoekt zelf een stageplek (tot uiterlijk 21 september).
  Daarna accepteert je een stageplek van de VCRA. Je krijgt z.s.m. bericht bij welke plek je bent ingedeeld.


Geef aan mevrouw Groof of de heer Buter door:

 • waar je stage loopt.
 • naam organisatie en adres!
 • wie is de contactpersoon, met mailadres/tel.nr.
 • eventueel met wie je samen stage loopt


Maak een afspraak met de organisatie:

 • bespreek tijdens de afspraak wat je gaat doen en leg dit vast
 • laat de stageovereenkomst invullen en lever die in op school bij Dhr. Buter

 

Tijdens de stage

(9-13 oktober)

 

Logboek
Na elke stagedag houd je voor jezelf in een paar regeltjes bij wat je gedaan hebt, incl. urenverantwoording.
Aan het eind van de stage lever je dit bij school in.

Problemen
In geval van problemen tijdens de stage kun je deze het beste eerst aankaarten op de stageplaats.
Als dat niet mogelijk is, kun je contact opnemen met school.
Mocht je ziek worden tijdens de stage, dan moet je je vóór 8.15 uur afmelden op school èn bij de stageplaats.

 

Na de stage

(16-23 oktober)

Verslag
Na afloop maak je een verslag waarin je terugblikt op je leervragen: wat waren je leervragen, hoever ben je hierin gevorderd?
Het verslag is een handelingsdeel van maatschappijleer.

Het verslag bestaat uit een zo uitgebreid mogelijke uiteenzetting van wat je gedaan hebt, wat je geleerd hebt maar ook wat je persoonlijke ervaringen en mening zijn.
Het verslag moet in de week na de stageweek worden ingeleverd op school. Je maakt ook een kopie voor de stageplek. Het is mogelijk dat de contactpersoon van de stageplek met jou persoonlijk een andere afspraak maakt over dit verslag. Bespreek dat ook met je stagebegeleider op school. In jouw verslag willen we het volgende terugvinden:

 • jouw motivatie voor deze stage en je verwachtingen,
 • algemene gegevens over de stageplaats,
 • een verslag van het gesprek wat betreft de werkplanning (opzet van je stageperiode),
 • het verloop van je stageperiode in chronologische volgorde (verslag van je belevingen),
 • een afsluitende beschouwing waarin je jouw verwachtingen toetst aan je ervaringen in de stage (wat heeft je verbaasd, positieve en negatieve gevoelens),
 • vermeld ook wat men vond van jouw inzet en hoe men je stage heeft ervaren,
 • je mag ook een uitgebreider verslag maken aangevuld met foto’s, video’s et cetera.


Het verslag mag zowel schriftelijk als digitaal aan je stagebegeleider op school maar zeker ook aan de stagebegeleider op de stageplaats aangeboden worden.

clear