Een maatschappelijke stage kan vele voordelen hebben voor jou zelf, voor de stage-instelling en voor de maatschappij als geheel:

 • Als leerling ontdek je op een andere manier wat er in de maatschappij te koop is.
 • Je ervaart hoe leuk het kan zijn iets voor andere mensen te doen.
 • Je draagt in een situatie buiten de school verantwoordelijkheid voor jezelf en voor anderen.
 • Je kunt op een andere manier dan in lesverband met elkaar samenwerken.
 • Je ontdekt onvermoede talenten op het gebied van organisatie in jezelf.
 • Je doet mensenkennis op.
 • Je maakt op een andere manier dan via lesstof kennis met de samenleving en met bepaalde groepen daarin, waarmee je anders misschien niet zo snel in contact zou komen.
 • Je kunt je meer betrokken voelen bij de maatschappij.
 • Je leert op een praktische manier welke normen en waarden belangrijk zijn in onze samenleving.
 • Je krijgt voor wat je doet waardering uit een onverwachte hoek.
 • Je versterkt je zelfvertrouwen in nieuwe situaties.
 • Je ontwikkelt misschien belangstelling om zelf (nu of later) vrijwilligerswerk te doen.
 • Je kunt een maatschappelijke stage zien als een leuke en waardevolle ervaring.
 • Je hebt een (extra) mogelijkheid voor een praktische opdracht voor maatschappijleer.
 • Je kunt je bekwamen in sociale intelligentie en vaardigheden.
 • De school breidt zijn netwerk uit en werkt samen met vrijwilligerscentrales en stagebieders.
 • Het vrijwilligerswerk krijgt een nieuw imago.
 • Stage-instellingen kunnen profiteren van het aanstekelijke enthousiasme, de frisse blik, de creativiteit en de kennis op het gebied van ICT van jongeren
 • Als je de stage volledig hebt uitgevoerd, maak je hiervan een verslag. Dit verslag plaats je in Magister bij je portfoliodocumenten. Hierdoor komt je de stage op het plusdocument. Dit overzicht helpt leerlingen bij de steeds belangrijker wordende selectiegesprekken in het hoger onderwijs
clear