vrijdag 26 mei 2023

CSE 1e tijdvak

donderdag 11 mei 2023
 CSE 1e tijdvak Duits
 CSE 1e tijdvak  Wiskunde A
 CSE 1e tijdvak Wiskunde B
 CSE 1e tijdvak Wiskunde C
vrijdag 12 mei 2023
 CSE 1e tijdvak Kunst Algemeen
 CSE 1e tijdvak Aardrijkskunde
maandag 15 mei 2023
 CSE 1e tijdvak Geschiedenis
 CSE 1e tijdvak Natuurkunde
dinsdag 16 mei 2023
 CSE 1e tijdvak Griekse taal en Cultuur
 CSE 1e tijdvak Economie
woensdag 17 mei 2023
 CSE 1e tijdvak Muziek
 CSE 1e tijdvak Nederlands
maandag 22 mei 2023
 CSE 1e tijdvak Filosofie
 CSE 1e tijdvak Engels
dinsdag 23 mei 2023
 CSE 1e tijdvak Tekenen
 CSE 1e tijdvak Scheikunde
woensdag 24 mei 2023
 CSE 1e tijdvak Latijnse taal en Cultuur
donderdag 25 mei 2023
 CSE 1e tijdvak Biologie
vrijdag 26 mei 2023
 CSE 1e tijdvak Frans