Oorkonde voor sectie Nederlands

De sectie Nederlands heeft enthousiast gehoor gegeven aan de oproep van “Levende Talen” om de mogelijkheden van de resultaatverbeteringstoets verder te ontwikkelen. Zij zal zitting nemen in een ontwikkelgroep voor schrijfonderwijs gekoppeld aan literatuuronderwijs.
Voor de RTV-toets die de sectie het afgelopen examenjaar heeft ontworpen, heeft zij een eervolle oorkonde ontvangen.