Ervaringen van hoogbegaafde derdeklassers

Vanmiddag hebben Jip Meereboer en Daniël de Waard uit klas 3E een stapel betogen van hun klas overhandigd aan de algemeen directeur van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland, mevrouw Ottenheym. De betogen, geschreven in de les Nederlands, gaan over de ervaringen van de leerlingen met de plusklas in het basisonderwijs. Het PPO-NK schenkt veel aandacht aan hoogbegaafdheid en twee leerlingen uit 3E zullen geïnterviewd worden tijdens een landelijke dag in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, in september. 
Media
  • Overhandiging betogen 3E