Op dinsdag 16 mei jl. heeft dhr. Frankenberg zijn levensverhaal verteld aan de leerlingen van 3D. 

Dhr. Frankenberg (geboren 1936) kwam als jongen van 8 jaar geheel alleen terecht in Westerbork en later Theresienstadt. Hij overleefde beide kampen en emigreerde na de oorlog naar Brazilië, waar hij tot op de dag van vandaag woont.

Aanleiding voor deze gastles was de overhandiging van het lesmateriaal dat mw. Schipper, docente geschiedenis, in samenwerking met het Regionaal Archief Alkmaar voor de Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar (SHJA) ontwikkelde. In dit lesmateriaal staat het verhaal van de familie Frankenberg centraal. Deze familie was een begrip in Alkmaar vanwege hun kantoorboekhandel in de Langestraat (tegenwoordig Stumpel). Enkel dhr. Frankenberg en zijn zus overleefden de oorlog. Hun ouders, oma en het gezin van hun tante zijn in de concentratiekampen omgebracht.

 

De SHJA plaatst sinds twee jaar bij de woonhuizen van weggevoerde Joodse Alkmaarders gedenktegels, met daarop de namen en de kampen waar zij zijn omgebracht. Op maandag 15 mei jl. werden voor de voltallige familie Frankenberg-Grunwald herdenkingsstenen geplaatst.

Centraal in het verhaal van dhr. Frankenberg, die nog steeds prima Nederlands spreekt, stond de boodschap dat je moet nadenken voordat je meegaat in een groep die geen goede bedoelingen heeft. Daarnaast benadrukte dhr. Frankenberg ook hoe belangrijk het is om mensen niet over één kam te scheren, maar altijd naar de persoon te kijken. Overal ter wereld vindt men goede en slechte mensen, los van religie, nationaliteit of huidskleur. Tegen de Duitsers koestert hij dan ook geen wrok.

 

Het lesmateriaal over de familie Frankenberg is aangeboden aan alle scholen van het voortgezet onderwijs in Alkmaar. Het is beschikbaar op de site van de SHJA (www.herdenkingsstenenjoodsalkmaar) onder het kopje ‘onderwijs’. Op deze site vindt u ook de biografieën van Joodse Alkmaarders voor wie herdenkingsstenen zijn gelegd alsmede informatie over donaties.

 

clear