Zoals op de ouderavond van 27 september jl. was aangekondigd, bieden wij onze 3e klas leerlingen dit jaar de mogelijkheid om een hele middag naar de VU in Amsterdam mee te gaan. 

Op deze manier kunnen zij een indruk te krijgen van verschillende studierichtingen, de universiteit, de verschillende profielen, kortom over van alles dat met hun profielkeuze te maken heeft.

 

Het is een unieke gelegenheid om zich te oriënteren, zonder dat er meteen gekozen hoeft te worden.

Leerlingen kunnen onbevangen eens horen en zien wat er zoal aangeboden wordt aan studies en ontdekken wat hen aanspreekt.

 

Aangezien wij zojuist de informatie van de VU hebben ontvangen, is de timing van deze middag ietwat ongelukkig voor onze organisatie. De middag zelf is op 2 november a.s. en op 19 oktober a.s. moeten wij bij de VU onze leerlingen hebben aangemeld.

Aangezien de leerlingen nu op reis zijn, doen we een beroep op de ouder/verzorgers om in overleg met uw zoon/dochter hem/haar aan te melden voor deelname aan deze profielkeuze oriëntatie middag. Aanmelden kan tot en met 17 oktober d.m.v. deze link, maar i.v.m. het regelen van het vervoer liefst zo snel mogelijk.

 

Wij zorgen voor vervoer per bus vanaf het Murmellius, waar we om 13.00 vertrekken, naar de VU en weer terug. De Murmellianen zullen rond 17.30 vertrekken vanaf de VU nadat zij nog een broodje hebben kunnen halen. We verwachten, afhankelijk van het verkeer, rond 18.15 – 18.30 weer terug bij het Murmellius te zijn.

 

Inmiddels hebben de ouders het programma van de Profielkeuze Oriëntatiemiddag ontvangen. Ook de leerlingen krijgen per mail informatie over deze middag.

De leerlingen krijgen ook per mail informatie over deze middag. 

clear