Op donderdag 26 en vrijdag 27 september vierde het Murmellius Gymnasium zijn 115-jarig bestaan.

Diederik van Vleuten opende op donderdagavond het lustrum met een prachtige lezing en de leerlingen van het schooltoneel voerden een mooie, bijzondere en muzikale versie van de proloog van Alkestis op. Vrijdag stond geheel in het teken van de zogenoemde klassenstrijd: alle klassen gingen op sportief, cognitief en creatief gebied met elkaar de strijd aan. Onderdeel van de klassenstrijd was een ruilwedstrijd: wie kan er door het voortdurende ruilen van goederen het mooiste product mee naar school nemen? Uiteindelijk werden alle producten geveild. De opbrengsten van het lustrum komen geheel ten goede aan een goed doel dat bepaald is door de leerlingen van de leerlingenraad. Dit jaar is de dat de stichting 4Gambia: zij zamelt geld in voor de bouw van scholen in Gambia. We kijken terug op een prachtig feest!

clear