Vrijdag 7 februari is een groep van vijftig zesdeklassers naar Ieper gegaan om in het Memorial Museum Passchendaele de gruwelen van de Derde slag om Ieper te ervaren. 

Ook werden diverse begraafplaatsen bezocht, waarbij o.a. werd stilgestaan bij het beroemde oorlogsgedicht "In Flanders Fields". Daarna werd een wandeling gemaakt in het nog steeds door bominslagen pokdalige landschap. Ook werd de land art installatie van Koen Vanmechelen bekeken. Het oorspronkelijke ontwerp was een groot ei waaruit 600.000 beeldjes rolden, bijna als bij een geboorte, ter nagedachtenis aan de 600.000 slachtoffers die hier vielen. Het geheel vormt de wereldkaart waarbij alle continenten aan elkaar verbonden zijn.

Tot slot werd een bezoek gebracht aan de Menenpoort. Sinds 1928 wordt elke avond om 20:00 uur precies het verkeer onder de Menenpoort stilgelegd om de vrijwillige klaroenblazers van de Last Post Association de kans te geven hun eerbetoon te blazen aan de soldaten die in de Eerste Wereldoorlog op Belgisch grondgebied vochten en sneuvelden.

 

clear