Beste ouders, beste leerlingen,
 
Exceptionele tijden vragen om exceptionele maatregelen. Jullie zullen zojuist ongetwijfeld de persconferentie van de ministers Bruins en Slob gezien hebben: de scholen gaan dicht tot en met 6 april. Een forsere maatregel dan ik had verwacht en vooral ook met een langere duur. Maar als het voor ons aller veiligheid nodig is dan moeten we ons schikken naar de omstandigheden.
 
Vorige week vrijdag, 13 maart,  hebben we in verschillende teams de mogelijkheden onderzocht van onderwijs op afstand. Natuurlijk is er de eenvoudige manier, uitgewerkte studieplanners online zetten evenals antwoordmodellen voor gemaakte opdrachten, maar we hebben ook gekeken naar mogelijkheden om lessen live te streamen. Een onbekende wereld voor het voortgezet onderwijs en zeker ook voor onze school maar onder druk worden zaken vloeibaar. Morgen zullen we verder onderzoeken wat er precies mogelijk is en daarbij zal onze prioriteit bij de examenleerlingen liggen: het zal absoluut onmogelijk zijn om alle lessen voor alle klassen digitaal vorm te geven. Aan alle leerlingen wil ik de boodschap meegeven: het zijn niet drie weken extra vakantie. Hoe moeilijk het ook is, probeer je werk op basis van de door ons gegeven richtlijnen en handvatten zoveel mogelijk bij te houden. We gaan dit redden, we gaan ons uiterste best doen om jullie schoolloopbaan geen vertraging te laten ondervinden maar dat lukt ons alleen door een goede samenwerking en in wederzijds vertrouwen. We zullen de gelederen meer dan ooit moeten sluiten.
 
Deze week volgt er voor de voortgang van het schoolexamen en het centraal examen in mei een extra aanwijzing vanuit het ministerie. Op basis daarvan zullen we eventueel aanvullende maatregelen nemen voor onze examenlichting. Opgelopen achterstanden zijn voor alle leerjaren in te halen maar de zesdeklassers zien zich vanzelfsprekend geconfronteerd met de harde deadlines van het examen. We stellen alles op alles om alle examenkandidaten in juli een diploma te overhandigen.
 
Hier vinden jullie een brief van onze bestuurder, René Rigter. Zoals hij schrijft, zullen we leerlingen van ouders van de zogenoemde 'vitale beroepen' opvangen. Een regulier lesrooster kunnen we hun absoluut niet bieden maar opvang wel degelijk. 
 
Morgen meld ik me wederom via de mail bij jullie. Maar dan met een opsomming van acties en maatregelen. Samen gaan we de lasten die nu op onze schouders drukken opvangen!
 
Hartelijke groet,
 
Wim van Boxtel
rector
clear