Beste ouders, beste leerlingen,

 

Werken in een lege school is vervreemdend. Is een school zonder leerlingen überhaupt nog wel een school? Zonder in filosofische gedachtenexperimenten te vervallen: het is in ieder geval een stuk minder leuk in het gebouw zonder leerlingen en met slechts een handvol collega’s. Hopelijk duurt de situatie niet al te lang maar daarover speculeren is zinloos. 

 

Vandaag, maandag 16 maart, heeft een groep collega’s zich gebogen over de voortgang van het onderwijsproces op afstand. Daaruit zijn de volgende maatregelen gekomen:

 

Voor klas 1 tot en met 5 staat elke maandag voor 12.00 uur de weekplanning voor die week op Magister. Docenten gebruiken of de elo of de mailfunctie van Magister en van belang is dat alle communicatie via dit medium verloopt. In de weekplanning wordt aangekondigd wanneer er antwoordbladen of een andere vorm van feedback op de weektaak (wederom via Magister) gepubliceerd wordt. Ook wordt vermeld wanneer en op welke wijze er contact met de docent mogelijk is voor het stellen van vragen. Soms zal een docent een uitleg filmen. Hiervan wordt dan in de weekplanning melding gemaakt. Alle filmpjes worden gepubliceerd via ons schooleigen YouTubekanaal:

 

Om zoveel mogelijk zicht te houden op het proces zullen de mentoren wekelijks telefonisch contact hebben met al hun mentorleerlingen. De mentoren laten hun klas weten op welk dagdeel deze belronde zal plaatsvinden: zorg ervoor dat je op dat moment ook daadwerkelijk telefonisch bereikbaar bent!

 

In de examenklassen zullen we op een andere manier werken: namelijk met Microsoft Teams. Dit is een chatapplicatie van Office waarin leerlingen gekoppeld worden aan docenten en waarin elke week de mogelijkheid is om met elkaar digitaal in gesprek te gaan over de stof en om vragen te stellen. De examenkandidaten krijgen hierover morgen in de loop van de dag meer informatie evenals een handleiding met betrekking tot Microsoft Teams. Voor deze week staat voor alle vakken chatsessies op de planning volgens onderstaand rooster:

 

  woensdag donderdag vrijdag
09.00 – 10.00 uur aardrijkskunde filosofie Duits
10.00 – 11.00 uur economie biologie geschiedenis
11.00 – 12.00 uur natuurkunde Frans Engels
13.00 – 14.00 uur scheikunde Nederlands Grieks
14.00 – 15.00 uur wiskunde A/B/C   Latijn

 

De bedoeling is dat alle leerlingen in alle leerjaren natuurlijk zoveel mogelijk zelfstandig aan het werk blijven. Via de mentoren proberen we vinger aan de pols te houden en via de chatfunctie in Teams proberen we de examenleerlingen vakinhoudelijk zoveel mogelijk verder te helpen. Ik wil een dringend beroep op ouders doen om te proberen thuis zoveel mogelijk een schoolritme voor hun zoon of dochter te handhaven: uw zoon of dochter en onze leerling moet het natuurlijk zelf doen maar zonder onze gezamenlijke hulp en ondersteuning valt dat echt niet mee.

 

Sommige leerlingen hebben op school nog boeken in hun kluisje liggen. Om vanaf woensdag thuis volledig aan de slag te kunnen, hebben we voor morgen een boeken-ophaal-rooster gemaakt. Belangrijk is dat leerlingen alleen even de school in mogen om hun spullen op te halen en vooral niet moeten blijven hangen voor ‘small talk’ met elkaar. De scholen zijn dicht om grote groepen te vermijden en daaraan moeten wij ons vanzelfsprekend houden. Het ophaalrooster ziet er als volgt uit:

 

08.30 – 09.00 uur  1 A/B/C
09.00 – 09.30 uur 1 D/E
09.30 – 10.00 uur 2 A/B/C
10.00 – 10.30 uur 2 D/E
10.30 – 11.00 uur 3 A/B/C
11.00 – 11.30 uur 3 D/E
11.30 – 12.00 uur 4 A/B/C
12.00 – 12.30 uur 4 D/E
12.30 – 13.00 uur 5 A/B/C
13.00 – 13.30 uur 5 D/E
13.30 – 14.00 uur 6 A/B
14.00 – 14.30 uur 6 D/C 

  

Communicatie is in uitzonderlijke situaties als deze van het grootste belang. We zullen in de komende periode dus ook veelvuldig mails versturen, de situatie kan per dag veranderen en wij zullen ons voortdurend aan de nieuwe realiteit moeten aanpassen. Voor de examenleerlingen volgt deze week nog belangrijke informatie vanuit het ministerie met betrekking tot de voortgang van het schoolexamen en het centraal examen. Deze informatie, gekoppeld aan concrete acties, delen we vanzelfsprekend met jullie.

 

Hartelijke groet,

Wim van Boxtel

clear