Alle brugklassen hadden op donderdag 14 september een speciale dag met vijf verschillende activiteiten:

Lees meer…

Vraag vanuit de mediatheek voor ouders en/of verzorgers.

Lees meer…

In september, gedurende de weken voorafgaand aan de Murmellius Rome-reis 2017, vindt er een cursus plaats getiteld: Tijdreizen. 

Lees meer…

Op dinsdag 16 mei jl. heeft dhr. Frankenberg zijn levensverhaal verteld aan de leerlingen van 3D. 

Lees meer…

  

Lees meer…

clear