Op onze school kun je meedoen aan allerlei activiteiten:

  • MUN (Model United Nations) en IMUNA zijn projecten waarbij de deelnemende leerlingen inzicht krijgen in het functioneren van de Verenigde Naties. Het Murmellius is een van de scholen in Nederland die je daartoe de gelegenheid biedt. Bijzonder, want het gebeurt lang niet op alle scholen. Eén en ander kan leiden tot veel internationale contacten.
  • Feesten en filmavonden, die door de leerlingenvereniging Autoi Esmen worden georganiseerd; voor de brugklas worden overigens aparte feesten gehouden. Met ingang van 1-1-2014 zijn alle schoolfeesten – ook voor de bovenbouw – 100% alcoholvrij.
  • De schoolkrant, Interpres geheten.
  • Er vinden allerlei culturele activiteiten plaats bijvoorbeeld de jaarlijkse toneelvoorstelling, bezoek aan toneelvoorstellingen, lezingen, en muziekuitvoeringen.
  • Sportactiviteiten, zoals de sportdag voor de 1ste, 2e en 3e klas; diverse sporttoernooien; etc.
  • Muziekuitvoeringen: er worden MUSIC-INS gehouden, waarop je mag laten horen wat je kunt aan een ieder die dat horen wil.
  • Excursies, werkweken en reizen. Er is o.a. een werkweek voor de 3de klas in Zuid-Limburg (foto), er vindt een uitwisseling plaats met de Hongaarse stad Tata in klas 4, met de Turkse stad Bergama (foto) ook in klas 4 (beide steden zijn zustersteden van Alkmaar) en onze traditionele reis naar o.a. Rome voor klas 5.
clear