Het Murmellius Gymnasium is in Alkmaar uniek, want het is de enige school boven het Noordzeekanaal waar alle leerlingen op één niveau les krijgen: het is alleen een VWO-opleiding. Bovendien zijn de zogenaamde klassieke talen – Latijn en Grieks – op een gymnasium verplichte vakken. Je leert de taal en de geschiedenis van de Grieken en de Romeinen en je ervaart hoe groot hun invloed in deze tijd nog is. Kennis van de klassieke talen geeft je ook een voorsprong bij het leren van Frans, Engels, Duits en Nederlands. Verder krijg je op het gymnasium natuurlijk dezelfde vakken als op andere VWO scholen. Op onze school kun je je goed voorbereiden op een studie aan Universiteit of Hogeschool, maar je zit er niet alleen maar om te leren. Er zijn namelijk veel buitenschoolse activiteiten.

 

Kennismaken met de sfeer

Denk je erover om naar het Murmellius Gymnasium te gaan? Bezoek dan onze Open Dag. Natuurlijk kun je ook met leerlingen gaan praten die er al zitten, om aan de weet te komen hoe de sfeer bij ons op school is.

 

Aanmelding

Het advies van de basisschool bepaalt of een leerling toelaatbaar is voor het gymnasium. Een leerling is toelaatbaar met een VWO advies. Indien de basisschool een dubbel advies geeft (HAVO/VWO) kan een leerling ook worden toegelaten. Veel scholen binnen het samenwerkingsbestand Noord-Kennemerland nemen ook een NIO-test af. Deze test geeft aanvullende informatie over het niveau en de leervorderingen van de leerling en wordt door de basisschool meegenomen in het advies. Wij ontvangen graag een kopie van de test bij inschrijving omdat deze ons aanvullende informatie kan bieden.

Veel basisscholen nemen de CITO Eindtoets of de IEP Eindtoetsaf. De uitslag hiervan kan het oorspronkelijke oordeel van de basisschool eventueel doen wijzigen. Er kan na de test een hoger niveau geadviseerd worden. Een lager niveau is niet mogelijk.

Naast een schriftelijke advies hebben we om in te schrijven een (kopie) van een geldig identiteitsbewijs nodig waarop het burgerservicenummer vermeld staat. Dit kan een paspoort zijn of eventueel een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie.

 

Hoe gaat de aanmelding in z'n werk? Van 2 tot en met 6 maart 2020 is er de aanmeldingsweek. Je kunt dan tussen 13:30 en 16: 30 uur met je ouders/verzorgers naar school komen om je in te schrijven.

 

Een schooldag van een eersteklasser

Je bent waarschijnlijk gewend aan een schooldag waarop je in één lokaal les krijgt van maar één leraar. In het middelbaar onderwijs is dat heel anders, en dus ook op het gymnasium. Bij ons is de schooldag verdeeld in lesuren van 50 minuten, waarbij je steeds in een ander lokaal, van een andere docent een ander vak krijgt. Zo’n dag kan er zo uit zien:

 

8.30u-11.00u -> 3 lessen
11.00u -> 1ste pauze
11.20-13.00 -> 2 lessen
13.00u -> 2de pauze
13.30-15.10 -> 2 lessen

In de pauzes kunnen de klassen 1 en 2 naar de aula gaan om wat te eten en te drinken (er zijn een paar koffie-/chocolade- automaten op school). Als het mooi weer is, kun je de binnenplaats op, frisse lucht happen.
In de tweede pauze is de kantine meestal open. Daar kun je soep of een broodje kopen.
Je hebt niet alle dagen tot 15.10 uur les. Het rooster van een eersteklasser kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien: maandag, woensdag en vrijdag les tot 15.10 uur, dinsdag en donderdag les tot 14.10 uur, als je tenminste geen hulples krijgt, want dan heb je nog een dag tot 15.10 uur.

clear