Basisvorming

De basisvorming start in de 1ste klas en duurt 2 jaar. Ongeacht de school die je kiest, krijg je les in vrijwel dezelfde vakken. Bij ons moeten daar de klassieke talen uiteraard bij, zodat je het wel wat drukker hebt. Bovendien worden de andere vakken niet op alle scholen op dezelfde manier en op hetzelfde niveau gegeven. Elk schooltype kent nl. een eigen examenprogramma. Het is de bedoeling dat je bij ons een gymnasiumdiploma haalt. Daar wordt voortdurend rekening mee gehouden, ook in de basisvorming. Voor elk vak is voorgeschreven welke kennis en vaardigheden je in elk geval moet verwerven. Dat zijn de zogenaamde kerndoelen, waar iedere school zich aan moet houden. Een school mag wel meer doen, maar nooit minder. In de basisvorming is er veel aandacht voor wat je met de verworven kennis kunt doen en wat al die verschillende vakken met elkaar te maken hebben. Alles draait om: toepassing, vaardigheid, samenhang.
Maar met de verplichte vakken is nog niet alle beschikbare lestijd gevuld. Er blijft nog ruim 20 procent lestijd over, waarvoor de school zelf de bestemming mag kiezen. Dat heet de vrije ruimte. Het zal je niet verbazen dat het Murmellius Gymnasium die vooral besteedt aan de vakken Latijn en Grieks. Ook gebruikt de school de vrije ruimte voor de studieles en de 3de moderne taal (Duits).
Al met al krijg je in de 1ste klas les in: Nederlands, Latijn, Grieks, Frans, Engels, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde, Biologie, Tekenen, Muziek en Lichamelijke Opvoeding.

 

In de 2de klas komen daar Duits en Natuurkunde bij. In de 3de klas komen Economie en Scheikunde erbij, maar verdwijnt Biologie.

Het Murmellius Gymnasium richt het onderwijs zó in, dat je aan het eind van de 3de klas 3 jaar gymnasiaal onderwijs achter de rug hebt. Je komt dan goed beslagen ten ijs in de bovenbouw en je hebt je bovendien de kerndoelen van de basisvorming eigen gemaakt.

 

Bovenbouw - 2e fase

Het onderwijsprogramma zal uit 3 onderdelen bestaan: een verplicht deel dat voor iedereen gelijk is, een profieldeel en een vrij deel. Er is keuze uit 4 profielen: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Het vrije deel kun je gebruiken voor minimaal één vak dat nog niet in je profieldeel zit, verder besteed je het voor een deel aan activiteiten als de maatschappelijke stage, lidmaatschap van de MR, deelname aan IMUNA, e.d . Het is mogelijk 2 profielen te combineren in het vrije deel.

clear