Er zijn nogal wat verschillen tussen de basisschool en het gymnasium. Het is dus logisch dat je wel eens iemand iets wilt vragen over wat je niet weet of niet begrijpt. Bij wie en waar kun je terecht?


Klassenmentor

De klassenmentor is een docent die speciaal voor de leerlingen van jouw klas vragen beantwoordt en problemen oplost. Hoe organiseer je een klassenavond? Kan dat proefwerk verzet worden? Wat is het leerlingenstatuut? Allemaal vragen voor de klassenmentor. Je klassenmentor doet trouwens nog veel meer. Hij of zij houdt de gang van zaken in de klas in het oog. De mentor houdt je cijfers in de gaten en zorgt ervoor dat zwakkere leerlingen wat extra aandacht krijgen.


Conrector

Alle mentoren van de eerste klassen overleggen met de conrector van klas 1 en 2, die een goed overzicht heeft van de vorderingen van de eersteklassers. De conrector organiseert verder bijeenkomsten en activiteiten met betrekking tot de 1ste klas.


Mentorles

Huiswerk maken is een kunst apart. Ook de ervaring met het maken van huiswerk verschilt van eersteklasser tot eersteklasser. In de mentorles leer je hoe je thuis zo goed mogelijk je huiswerk kunt aanpakken. Hoe leer je een hoofdstuk uit het geschiedenisboek? Op welke manier leer je het beste je Engelse woordjes? Hoe werkt het woordenboek? Al dit soort vragen komen ter sprake. Er is één mentorles per week voor alle leerlingen van klas 1. We werken met de methode Breingeheimen. Naast de studievaardigheden wordt er in de mentorles ook aandacht besteed aan de omgang met elkaar.


TSV en hulplessen

Voor leerlingen die na de mentorlessen moeite houden met de organisatie en planning van hun werk, is er een Training Studie Vaaardigheden. Daarin staat het ‘leren leren’ centraal. Ook wordt er gekeken naar je studeergedrag; hoe komt het bijvoorbeeld dat je niet aan het werk komt en je huiswerk steeds uitstelt. Naast deze algemene begeleiding zijn er ook hulplessen die aan het einde van de middag worden gegeven door vakdocenten en ouderejaars. Voor leerlingen die intensievere, individuele begeleiding nodig hebben is er een systeem van (betaalde) bijles door bovenbouwleerlingen.


Leerlingbegeleider

Naast de mentoren en de conrector is er op school ook een leerlingbegeleider, die je kan helpen als het een keer niet zo goed met je gaat. Hij helpt je vooral bij problemen die niet direct met je schoolwerk te maken hebben. Een leerlingbegeleider wordt ook welk counselor genoemd.

 

Faalangstreductietraining

Voor de leerlingen van de eerste en de tweede klassen is er een faalangstreductietraining. Zo’n training is er voor leerlingen, die last hebben van teveel zenuwen bij proefwerken, spreekbeurten, mondelinge overhoringen of in andere situaties. In zo’n training kun je leren je zelfvertrouwen te vergroten en je zenuwen in bedwang te houden.


Trajectgroep

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben worden door een orthopedagoge begeleid in de trajectgroep. In de brugklas houdt dit in dat ze dagelijks ondersteuning krijgen bij de organisatie en aanpak van het schoolwerk. Ook kunnen zij op gedrag gecoacht worden. Leerlingen uit de hogere klassen krijgen ondersteuning op maat.

 

Rapporten

Er wordt maar een rapport uitgereikt aan het einde van het schooljaar, tussentijds zijn er leerling besprekingen. Na die leerling besprekingen zijn er ouderspreekuren, en december met de mentoren en in maart/april met de docenten. Vanzelfsprekend kunnen de ouders te allen tijde contact opnemen met de mentor of de conrector van de 1e en 2e klassen.

clear