Wat is nodig voor de toelating tot het Murmellius Gymnasium?

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 bepaalt het advies van de basisschool of een leerling toelaatbaar is voor het gymnasium. Een leerling is toelaatbaar met een VWO advies. Indien de basisschool een dubbel advies geeft (HAVO/VWO) kan een leerling ook worden toegelaten. In dat geval is het belangrijk om met de basisschool in gesprek te gaan of een keuze voor een categoriaal gymnasium verstandig is. Veel scholen binnen het samenwerkingsverband Noord-Kennemerland nemen ook een NIO-test af. Deze test geeft aanvullende informatie over het niveau en de leervorderingen van de leerling en wordt door de basisschool meegenomen in het advies. Wij ontvangen graag een kopie van de test bij inschrijving omdat deze ons aanvullende informatie kan bieden. In april nemen de meeste basisscholen de nieuwe CITO-toets af. De uitslag hiervan kan het oorspronkelijke oordeel van de basisschool eventueel doen wijzigen. Er kan na de test een hoger niveau geadviseerd worden, een lager niveau is niet mogelijk.

Naast een schriftelijk advies hebben we om in te schrijven een (kopie) van een officieel document nodig waarop het burgerservicenummer vermeld staat. Dit kan een paspoort zijn of eventueel een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie

 

Regeling toelating leerlingen in klas 1 schooljaar 2018-2019

Binnen het Murmellius Gymnasium hebben we plaats voor maximaal 170 leerlingen, geplaatst in 6 eerste klassen.

In de schoolgids, te vinden op de site van het Murmellius onder "publicaties", staat beschreven hoe we zullen handelen bij overaanmelding.
Gelukkig is het in de 115-jarige geschiedenis van het Murmellius nog nooit nodig geweest deze procedure in werking te stellen.
Gezien de demografische ontwikkelingen in de regio, zullen we naar verwachting alle toelaatbare leerlingen zonder meer kunnen plaatsen.

 

Hoe is de begeleiding van de leerlingen georganiseerd?

Er zijn verschillende soorten begeleiding binnen het Murmellius.

 • Begeleiding op sociaal-emotioneel gebied: Elke klas heeft een eigen mentor, die de belangrijkste contactpersoon voor de leerlingen en ouders is. De mentor geeft ook de mentorles. In deze les leren de leerlingen o.a. hoe je moet omgaan met huiswerk en hoe je je werk kunt plannen.
 • Daarnaast is er voor elk leerjaar een conrector, die regelmatig overleg voert met de mentoren en een leerlingbegeleider (counselor), die kan helpen bij specifieke problemen op sociaal-emotioneel gebied. Voor leerlingen die last hebben van stress is er een faalangstreductietraining
 • Extra begeleiding met het schoolwerk: Voor specifieke taal- en leerproblemen is er op beperkte schaal Remedial Teaching.
  Ook wordt er extra begeleiding geboden bij de aanpak en de planning van het huiswerk. 
 • Daarnaast bestaat er een systeem van individuele bijlessen van oudere leerlingen aan jongere leerlingen. Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd om de oudere leerlingen te compenseren.
 • Leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning worden begeleid door een orthopedagoge in de Trajectgroep.

 
Wat gebeurt er, als er een lesuur uitvalt?

Als bekend wordt, dat een leraar afwezig is, wordt geprobeerd het rooster zodanig aan te passen, dat de klas een uur later begint of een uur eerder naar huis kan.
Als dit niet lukt, worden de lessen van de eerste klassen waargenomen door een andere docent

 

Wat moet ik doen als ik meer wil weten over de school?

 • U kunt de website raadplegen (www.murmellius.nl).
 • U kunt de voorlichtingsavonden op woensdag 27 november 2019, dinsdag 14 januari 2020 of dinsdag 25 februari 2020 om 20.00 uur bezoeken.
 • U kunt de Open Dag op vrijdag 17 januari 2020 van 15.00-17.30 uur of van 18.30-20.30 uur bezoeken.
 • Als u nog verdere vragen heeft kunt u altijd mailen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of bellen (072-5272072 – vragen naar mevrouw Mensch).
clear