We bieden drie voorlichtingsavonden aan voor ouders en leerlingen. In een algemeen deel geven we allerlei informatie over onze school, onze onderwijsvisie, onze vakken en de buitenlesactiviteiten. Daarna is er voor leerlingen de mogelijkheid om met huidige leerlingen in gesprek te gaan. Ouders kunnen dan met hun vragen terecht bij Mirjam Mensch, Wim van Boxtel en, op de voorlichtingsavond op 14 januari, Laura Zijlma. Zij is onze ondersteuningscoördinator en ECHA-coach: expert op het gebied van hoogbegaafdheid. 


clear