Het is een jarenlange traditie, dat de leerlingen van onze vijfde klas gedurende een week een bezoek brengen aan Italië (Rome, Napels en Pompeii).

Het Murmelliusgymnasium heeft een overeenkomst gesloten met de ING bank om te komen tot een spaarregeling voor deze reis.
Zo kunt u een vast bedrag per maand (bijvoorbeeld € 20,00) sparen, zodat in klas 5 (bijna) het hele bedrag bijeen gespaard is. De bank geeft voor het tegoed enige rente.

Door middel van bijgaand formulier machtigt u de school om het door u aangegeven bedrag van uw rekening te incasseren en in klas 5 te beschikken over het voor de reis benodigde bedrag. Mocht de leerling voortijdig van school gaan, wordt het op dat moment gespaarde bedrag (plus de rente) op een door u aan te geven rekening overgemaakt.
Mocht er meer gespaard zijn dan nodig is voor de reis dan wordt natuurlijk ook dit bedrag naar u overgemaakt.

Indien u van deze spaarregeling gebruik wenst te maken, kunt u ons bijgaand machtigingsformulier geheel ingevuld toesturen, t.a.v. mevrouw A.M. Roozendaal of inleveren bij de leerlingenadministratie.
 

Download machtiging spaarregeling rome.pdf

clear