In het kader van de 8 oktober viering in 2017 bezocht professor Gwythian Prins uit Bath Alkmaar.

Speciaal voor de leerlingen van klas 6 hield hij op het Murmellius een lezing over zijn vader Eli Prins, een Joodse  Alkmaarder die in de oorlog naar Engeland gevlucht is. Eli Prins kwam uiteindelijk in Bath terecht waar hij een belangrijke rol speelde in  de het verzet tegen de Duitsers. Hij leerde daar veel mensen kennen en legde zo de basis voor de latere samenwerking tussen Bath en Alkmaar als zustersteden.

clear