Facturatie via WIS collect

Het Murmellius Gymnasium maakt gebruik van het digitale factureringsprogramma WIS Collect.

Ouderbijdrage

Op het Murmellius Gymnasium wordt net als op de meeste andere scholen een ouderbijdrage gevraagd. Deze wordt jaarlijks geïnd door de school, evenals de borg voor de gratis te verstrekken leermiddelen, de contributie voor de oudervereniging (waarvoor het MG alleen kassier is) en eventueel bijkomende zaken als de rekenmachine. Sinds de invoering van de ‘gratis’ schoolboeken komt daarvoor geen rekening meer, afgezien van de eenmalige borg. De bovengenoemde bijdragen zijn vrijwillig. Toelating tot de school is hiervan dus niet afhankelijk. Wel geldt dat bij niet betalen van (een deel van) de ouderbijdrage de deelname aan excursies apart in rekening gebracht wordt en dat bepaalde diensten (zoals de huur van het kluisje) niet geleverd kunnen worden.

Alle verdere informatie staat in het document  “Ouderbijdrage 2023-2024” dat u kunt downloaden via onderstaande link.