Subsidiebeleid

De oudervereniging subsidieert vooral die activiteiten die zonder subsidie nauwelijks of geen doorgang (meer) zouden kunnen vinden, terwijl de school en de oudervereniging dat wel wenselijk vinden. Denk bijvoorbeeld aan toneeluitvoeringen, leerlingenactiviteiten zoals de Music Ins, en sommige niet tot het verplichte leerplan behorende excursies. Ook kan de oudervereniging bijspringen als ouders niet in staat zijn de kosten van bepaalde examens (bijvoorbeeld Cambridge of Delf Scolaire) of excursies (Limburg, Rome) geheel of gedeeltelijk te financieren.

Alle verzoeken om subsidie passeren de schoolleiding die ze kan voorzien van een (overigens niet bindend) positief of negatief advies.