Profielkeuze

Voorlichting profielkeuze
Op woensdag 16 november 2022 was er een voorlichting voor ouders over de profielkeuze en de voor hen nog onbekende vakken Kunst en Filosofie. Daarnaast werd er ook informatie gegeven over de verschillende soorten Wiskunde. De PowerPoints zijn nu (in pdf) terug te kijken:

- Profielkeuze ouders klas 3
Wiskunde
- Filosofie
- Kunst
Aanvullende film over het vak Kunst

Opbouw profielen
In klas 3 kies je uit vier verschillende profielen:
- Natuur en Techniek (waarin Scheikunde, Natuurkunde en Wiskunde B verplicht zijn)
- Natuur en Gezondheid (waarin Scheikunde en Biologie verplicht zijn)
- Economie en Maatschappij (waarin Economie en Geschiedenis verplicht zijn)
- Cultuur en Maatschappij (waarin Geschiedenis verplicht is)

In klas 3 kies je verplicht een moderne vreemde taal, Frans of Duits. Een jaar later kun je die eventueel alsnog laten vallen (of inruilen voor een ander vak). In klas 4 heb je dus de gelegenheid om nog kleine aanpassingen aan je profiel te doen.

Elk profiel bestaat uit verplichte vakken, maar ook uit keuzes. Alles bij elkaar bepaalt dat in welke vakken je eindexamen zult doen. Je profielkeuze kan ook consequenties hebben voor je vervolgopleiding, omdat veel opleidingen alleen toegankelijk zijn met een bepaald vakkenpakket.

In de derde klas werk je net zoals in alle andere klassen in Sway aan opdrachten, alleen zijn deze meer gericht op de profielkeuze. Samen met andere activiteiten zoals het beroepenontbijt en een bezoek aan de Technische Universiteit Delft krijg je een goed beeld van jouw interesses en welk profiel daarbij past.

Hoe kies je een profiel?
Voldoe altijd aan de volgende drie regels:
1. Maak een keuze voor een bepaalde richting en maak je er niet druk over als je niet precies weet wat je later wilt gaan studeren (dat is in de derde en vierde klas namelijk heel normaal);
2. Kies waar je denkt voldoendes in te kunnen halen (of kleine onvoldoendes op zijn minst);
3. Als je nog niet goed weet welke richting je uit wilt, kies dan ook strategisch zodat je richtingen open houdt (maar zorg wel voor punt 2).

Meer informatie
Voor leerlingen uit klas 3 en 4 is de volgende informatie beschikbaar. Hierin staan regels en deadlines die te maken hebben met de profielkeuze op het Murmellius.

Boekje klas 3
Vakkenschema klas 4
Vakkenschema klas 5 en 6
Studies Nederlandse universiteiten
Studies Nederlandse hogescholen