Sociaal en Organisatie

AUTOI ESMEN
Autoi Esmen is de leerlingenvereniging van het Murmellius Gymnasium, opgericht in 1916. Ze regelen schoolfeesten en een aantal buitenschoolse activiteiten.

Onze organisatie regelt  schoolfeesten en een aantal buitenschoolse activiteiten. Wanneer het  schoolactiviteiten betreft geldt een strikt alcoholverbod. Bij binnenkomst worden er alcoholcontroles gehouden. 

Deze vereniging heeft even stil gelegen, maar er wordt nu gezocht naar leerlingen die het op willen pakken. Ben jij een organisatietalent, heb je creatieve ideeën of vind je het leuk om de financiën te regelen, dan kun je je aanmelden bij dhr. Buter!

GSA, gay-straight alliance
Het Murmellius Gymnasium heeft een zogenoemde gay-straight alliance (GSA). Niet alleen is dit een safe space voor LGBTIQ-leerlingen maar ook een plek voor geïnteresseerde heteroseksuelen. De GSA komt om de week bij elkaar tijdens
het achtste uur om verhalen te delen, acties te regelen (o.a. Paarse Vrijdag) en vragen te beantwoorden. Alle persoonlijke verhalen blijven binnen de GSA, waardoor dit een echte safe space blijft.
Aanmelden kan bij dhr. Van Kempen

Bijles geven door leerlingen uit de bovenbouw (klas 4-5-6) 
Voor leerlingen die net even extra aandacht nodig hebben bij een bepaald vak – en dat kan voor een paar bijlessen zijn of  voor langere begeleiding – kunnen leerlingen uit de bovenbouw veel betekenen; zij geven vaak op een andere manier uitleg dan de vakdocent en soms heeft een leerling behoefte aan meer structuur bij het leren en de aanpak van het huiswerk. 
Als je bijles wil geven, kun je je aanmelden bij bijles@murmellius.nl. Geef dan in ieder geval aan in welke klas je zit en in welke vakken je bijles wil geven. Ik zal bij de vakdocenten nagaan of je geschikt bent om in die vakken bijles te geven. Wanneer ik aanvragen binnenkrijg, geef ik de aanvrager jouw (school)e-mailadres en jullie kunnen dan in overleg bepalen, wanneer de bijles plaats zal vinden. Voor het geven van de bijles krijg je een vergoeding die je rechtstreeks van de vragen ontvangt. 
Als de bijlessen stoppen, wil ik dat graag weten, zodat ik je voor een andere leerling in kan zetten.
Het geven van bijles kan ook opgenomen worden in je portfolio!
Als je toch nog met vragen zit, kun je altijd even langskomen.

Margareth Mooijer 
Coördinator bijlessen

SCHAAKCLUB

Het schoolschaken staat tijdelijk op pauze.

OTHELLO
(ook bekend onder de naam Reversi)
Othello is een denksport net zoals Dammen, Schaken en Go. Het wordt wel eens verward met Go vanwege de zwart/witte steentjes. Het speelt echter heel anders, is eenvoudiger te leren, maar heeft een ongekende diepgang, zowel tactisch als strategisch. Dit jaar, na de Limburg reis voor de 3e-klassers, worden er Othello lessen aangeboden voor iedereen die geïnteresseerd is. Deelnemers leren na de eenvoudige spelregels, velerlei tactieken en strategieën. De lessen worden gegeven door Jan C. de Graaf - Blijleven, eenmalig Nederlands kampioen, ruim 20 jaar competitiespeler. Kwalificeer jij je voor het WK 2022 als jeugdspeler? Meer informatie over Othello op www.othello.nl.
Er is plaats voor 20+ deelnemers. Aanmelden kan bij de heer Buter.

STAGE (klas 4)

De wereld is groter dan alleen het Murmellius. Vaak is het moeilijk om je een beeld te vormen van maatschappelijke kwesties en wat het betekent om te werken. Een maatschappelijke- of beroepenstage  kan je hierbij helpen. Eventueel kunnen er verlofdagen voor worden gegeven, in overleg met de conrector. Dat betekent dat je vrijwilligerswerk mag doen bij een maatschappelijke organisatie, zoals een verpleeghuis, kerkgenootschap, daklozenopvang of de politie. Ook is het mogelijk om de zakelijke kant te verkennen en je stage te doen bij een bedrijf of kantoor. Een aanvraag indienen doe je bij dhr. Kelderman. 

MEEHELPEN MET DE ORGANISATIE VAN DE OUD-LEERLINGENAVOND

Elk jaar, aan het begin van het kalenderjaar, komen oud-leerlingen naar het Murmellius om te vertellen over hun studie. Deze avond is voor leerlingen uit klas 4 verplicht, maar alle leerlingen uit klas 3 t/m 6 zijn welkom. Er moet een mail worden gestuurd aan de oud-leerlingen, een programmaboekje gemaakt, we hebben vooraf een buffet: kortom, er moet van alles geregeld! Als je het leukt vindt om hieraan mee te werken, meld je dan bij dhr. Molenaar (de decaan).

HET LAATSTE JAAR (klas 6)
Je afscheid van Murmellius zal niet geruisloos verlopen. Er is een eindexamenstunt, een gala wordt gehouden, alle leerlingen krijgen een jaarboek, om maar iets te noemen. Daar moeten zaken voor worden georganiseerd. Je kunt plaats nemen in één van de vele commissies. Aanmelden kan bij mevr. Visser