Veel gestelde vragen

   Wat is het gymnasium voor een school en wat kun je er leren?

   Het gymnasium is een vwo-school met de vakken Grieks en Latijn. Beide vakken krijg je al in de brugklas. Je leert in deze vakken veel over de antieke cultuur en natuurlijk ook over de talen. Daarnaast is het niveau en het tempo bij alle andere vakken hoog. Verveelde je je weleens op de basisschool? Dat zal bij ons niet zomaar gebeuren!

   Ook buiten de les kun je bij ons veel leren. Schaken, debatteren, muziek maken, toneelspelen, creatief schrijven: het is allemaal mogelijk! In de bovenbouw werken we samen met de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit waar je verschillende masterclasses volgen kunt.

    Hoe is de begeleiding georganiseerd?

    Wij hebben een sterk mentoraat met een klassenmentor en wekelijkse mentorlessen. De mentor helpt je met het leren leren en ook zorgt hij of zij samen met jullie voor een prettige sfeer in de klas. De mentor voert regelmatig gesprekken met je en is het eerste aanspreekpunt voor je ouders. Twee keer per jaar ga je met je mentor en je klas iets leuks doen.


    Als je wat meer hulp nodig hebt dan zijn er verschillende mogelijkheden. Laura Zijlma heeft een trajectgroep voor leerlingen die soms wat rust en extra begeleiding nodig hebben. Ook is zij ECHA-coach om je te helpen met problemen die kunnen voorkomen als je hoogbegaafd bent. Daarnaast zijn er allerlei ondersteuningsmogelijkheden wat betreft hulp- en bijlessen. Dat organiseren wij vanuit school met docenten die trainingen in studievaardigheden geven en ook zijn er bovenbouwleerlingen die individuele bijlessen geven.

     Wat vinden wij belangrijk op het Murmellius?

     Op onze school mag je zijn wie je bent en worden wie je wilt. Iedereen is welkom op onze school en we hebben respect voor elkaars eigenheid. We vinden het belangrijk dat je veel leert binnen en buiten de les en dat je de juiste vaardigheden verwerft om je voortdurend te kunnen blijven ontwikkelen.

      Werken met laptops

      Met ingang van schooljaar 2020-2021 zijn al onze brugklassers gaan werken met een eigen laptop. Dit past bij de ontwikkeling die we enkele jaren geleden hebben ingezet en die in stroomversnelling is geraakt in de coronaperiode. De laptop wordt door de leerling, of door haar of zijn ouders, gekocht of gehuurd en gebruikt naast het boekenpakket dat door ons ter beschikking wordt gesteld. We zullen de laptops naast de boeken slim inzetten in onze lessen om ons onderwijs te verlevendigen, leerlingen te activeren en te motiveren en om maatwerk mogelijk te maken. Alle leerlingen krijgen een lessenserie aangeboden om de laptop en de standaardprogramma’s goed te leren gebruiken. Daarnaast zijn er verdiepingsmodules, zoals programmeren, ontwerpen, foto- en videobewerking en omgaan met digitale bronnen, voor leerlingen die meer willen en kunnen.

       Hoe voel je je snel thuis?

       Wij vinden het heel belangrijk dat je je snel als Murmelliaan thuis voelt op onze school. Daarom is er voor de zomervakantie al een kennismakingsmiddag met je klas en je mentor en na de vakantie staan de eerste twee lesdagen geheel in het teken van introductieactiviteiten. De andere drie dagen van de eerste week zijn de eerste lessen steeds mentorlessen zodat je meteen al je vragen stellen kunt. In de derde lesweek is er de Night@Murmellius: samen met je klas en je mentor slaap je dan een nachtje op school!