Aanmeldprocedure Intermezzo

AANMELDING VOOR EEN INTAKEGESPREK VOOR HET HET KOMENDE SCHOOLJAAR 2023-2024 IS NIET MEER MOGELIJK.

De eerste stap is dat ouders een intakeformulier invullen, dat te vinden is op de website, en dat mailen naar intake@murmellius.nl. Daarna volgt een uitnodiging voor een gesprek met de ouders, de leerling en iemand van de basisschool (groepsleerkracht of IB’er).

Tijdens het gesprek willen we de motivatie voor de aanmelding van de leerling, de ouders en de basisschool ontdekken.  Waarom niet groep 8? Wat wil het kind leren, waar heeft het kind zin in? Waarom niet gewoon een brugklas? Wat vinden ouders belangrijk? Wat heeft hun kind nodig om aan het VO te kunnen beginnen?

Naast dat gesprek vragen we bij de basisschool informatie op, zoals het TOP-dossier, LVS gegevens, eventuele IQ-tests.
De aanmeldperiode eindigt op woensdag 1 februari  2023. Daarna nemen wij alle aanmeldingen door en beslissen we welke 36 leerlingen Intermezzo het hardst nodig hebben. We brengen vervolgens alle ouders op de hoogte van de beslissing. Het is nadrukkelijk niet “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Voor de leerlingen die gaan starten in Intermezzo volgt dan de echte inschrijving bij ons op school.

De kans dat er meer kinderen en ouders aanmelden dan er plek is, is groot. Het is daarom raadzaam een alternatief te hebben; dat kan groep 8 zijn, maar ook een reguliere brugklas. We raden ouders in dat geval aan om hun zoon/dochter ook bij een reguliere brugklas in te schrijven.

Onze Open Dag op 20 januari bezoeken is een goed idee, alsmede de Open lesmiddag op 1 februari. De leerlingen kunnen dan een beeld krijgen van de school, misschien voor de periode na Intermezzo!