Honours en Wedstrijden

Honours Programma Gymnasia (HPG) (klas 4, 5 en 6)
Het Honours Programma Gymnasia is een verdiepings- en verbredingsprogramma voor bovenbouwleerlingen van de zelfstandige gymnasia dat in de zesde klas wordt afgesloten met een examen en vermeld wordt in het plusdocument. 
In het HPG werkt de leerling honderd uur per jaar aan een zelf opgezet project dat voort kan borduren op een schoolvak, maar ook helemaal daarbuiten kan liggen en bijvoorbeeld creatief, zakelijk, organisatorisch of filantropisch van aard kan zijn. Het HPG is bedoeld voor leerlingen die zich breed willen ontwikkelen in een project waar ze gepassioneerd voor kunnen raken. 
De deelnemende leerlingen krijgen een begeleider toegewezen en mogen naar eigen inzicht een aantal lesuren missen om aan hun project te werken. Er zijn een aantal gezamenlijke werkmiddagen per jaar, en jaarlijks is er een landelijke leerlingendag.
Leerlingen worden toegelaten tot het programma na selectie door het Murmellius. 
Aanmelden kan bij dhr. Stein

Castalia (klas 1, 2 en 3)
Castalia is een soort plusurenproject voor de onderbouw. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen werkten tijdens lesuren aan een zelfgekozen project. Ze kunnen elke week een aantal lesuren vrij krijgen om aan hun project te werken. Voorbeelden van projecten waren een eigen muziekalbum maken, een manga (Japanse strip) tekenen of erachter komen hoe je in de Tweede Kamer komt. De leerlingen moesten een product opleveren, dat van alles mag zijn behálve een werkstuk of presentatie.  De eerste lichting kwam met bijv. een heel muziekalbum op Spotify en een zelfgemaakte manga.
Aanmelden kan bij Babette Cillekens

WISKUNDE OLYMPIADE
Wil je je meten met de besten? Dan kun je deelnemen aan de Wiskunde Olympiade. Dit jaar wordt de eerste ronde daarvan gehouden op dinsdag 18 januari 2022 van 14.45 tot 16.45 uur tijdens de Wiskunde D-lessen. Voor WD-leerlingen is de deelname dan ook verplicht en is er een bonus te verdienen als ze de volgende ronde bereiken. Overige leerlingen kunnen zich aanmelden. Alle wiskundedocenten zullen tegen die tijd tegen hun leerlingen zeggen dat ze mee mogen doen. Enige voorwaarde is dat je op dat tijdstip geen proefwerk of een excursie van een ander vak hebt.
Aanmelden kan bij dhr. Meijer

BIOLOGIE OLYMPIADE (klas 1, 4, 5 en 6)
Waarom zou je meedoen aan de Biologie Olympiade? Daar zijn genoeg goede redenen voor! Of je nu wilt verkennen of jij biologie leuk vindt, of meer biologie wilt ontdekken, of je jezelf wilt uitdagen in hoeveel je weet en kunt, bij de Olympiade zit je goed. Klik op de volgende link voor meer informatie: https://www.biologieolympiade.nl/zeven-redenen-om-mee-te-doen/.
Onderbouw: 24 januari – 4 februari 2022
Bovenbouw: 6 – 17 december 2021
Aanmelden kan bij mevr. De Ronde

SCHEIKUNDE OLYMPIADE (4, 5 en 6)
We doen elk jaar mee aan de nationale scheikunde olympiade (NSO) voor geïnteresseerden uit klas 5 en 6 (en exceptionele lln uit klas 4), en in het verleden niet eens zo onverdienstelijk. In schooljaar 2018/19 hadden we met Anna een heuse nationale kampioene (ze werd 3e op de internationale editie 2019 in Parijs). 

Ook hebben we in 2019/2020 deelgenomen aan de European Olympiad of Experimental Science (EOES) voor teams uit klas 4 en 5 (praktisch werk in het veld van biologie, natuurkunde, scheikunde). We hadden twee teams in de top, maar we mochten slechts één team afvaardigen naar de nationale finale. Ze wonnen en daarmee mochten ze in de internationale finale uitkomen (Tsjechië). 

Eerste ronde(s)
EOES  ergens een dag eind december 2021
NSO    12 jan t/m 28 jan 2022

Meer informatie en aanmelden bij dhr. Van Sluis