Week van de Opvoeding 2023

De week van 2-8 oktober 2023 is de Week van de Opvoeding met als thema Samen delen, samen weten.  

Dit is een landelijk initiatief van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). 

Tijdens deze week zijn de volgende bijeenkomsten gepland voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar:

In gesprek met jouw kind over alcohol en drugs

Woensdagavond 4 oktober a.s. van 19.30 – 21.00 uur

Samengestelde gezinnen. Waar krijgen kinderen mee te maken?

Donderdagavond 5 oktober a.s. van 19.45 - 21.15 uur

Het decanaat van het Murmellius Gymnasium