Vijftig landen, tien dagen, meer dan driehonderd leerlingen, ruim achthonderd gasten. ’s Werelds meest getalenteerde leerlingen van maximaal 15 jaar komen van 3 t/m 12 december naar Nederland om de competitie aan te gaan in de vakken scheikunde, natuurkunde en biologie. Het is voor het eerst in veertien jaar dat de International Junior Science Olympiad (IJSO) in Europa, in Nederland wordt georganiseerd.

 

https://www.youtube.com/watch?v=VpFn-j7rCiE&t

IJSO 2017

De IJSO wil havo- en vwo-scholieren tot en met 15 jaar uitdagen en stimuleren op het gebied van de natuurwetenschappen en techniek. Door mee te doen aan deze internationale wedstrijd, ervaren jongeren de mogelijkheden en kansen die er zijn op het gebied van natuurkunde, scheikunde en biologie. Dat kan hen helpen bij het maken van een geschikte profielkeuze. Achterliggende gedachte is: ‘de juiste student op de juiste plek’.

Finale in Nijmegen

De IJSO is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een wereldevenement. Vorige edities vonden onder meer plaats in Zuid-Korea, Taiwan, Indonesië, Argentinië en Brazilië. De voorrondes voor de Nederlandse scholieren vonden begin 2017 plaats op meer dan 200 scholen en in de laboratoria van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Ruim 3000 scholieren deden hieraan mee. Begin december komen alle scholierenteams van de vijftig deelnemende landen samen in Sportcentrum Papendal te Arnhem om te strijden in de grand finale. Voorbereiding en examinering vinden plaats bij de Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

De twaalf beste leerlingen vertegenwoordigen Nederland tijdens deze veertiende internationale finale. De leerlingen maken over drie dagen verspreid hun toetsen. Theorie en praktijk komen daarin samen. Op de overige dagen nemen zij deel aan excursies, culturele en sportieve activiteiten. Naast het wedstrijdelement is het leggen van internationale contacten met leeftijdsgenoten een belangrijk onderdeel van het programma.

De wedstrijddeelnemers worden gedurende de gehele olympiade van 3-12 december begeleid en bijgestaan door 85 enthousiaste studenten. Zij komen van diverse opleidingen van universiteiten en hogescholen uit Nijmegen, uit heel Nederland en zelfs ver daarbuiten. Door de medewerking van studenten van diverse nationaliteiten wordt het internationale karakter van deze olympiade weerspiegeld.

 

Organisatie

SLO, het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling, de Gelderse Onderwijs Groep Quadraam, de Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen vormen de organisatie van IJSO 2017. Radboud Universiteit en HAN zijn gastvrouw van deze prestigieuze internationale wedstrijd.

Aanvullende informatie vindt u op http://ijsonederland.nl/ en http://www.ijsoweb.org/. Voor een indruk van de opgaven die de leerlingen gaan maken, verwijzen wij u naar de site met oefenopgaven: http://ijso-vo.nl/

 

Programma IJSO 2017

3 dec. DAG 1. Aankomst Schiphol en registratie op Papendal.

4 dec. DAG 2. Opening IJSO (800 mensen, bestaande uit leerlingen, hun begeleiders en genodigden, komen samen op Papendal in Arnhem. Er wordt een soort Olympische opening voorbereid. In veel landen komt een delegatie van de regering de opening doen, en dat geldt ook voor deze editie in Nederland). Na de opening volgt een gezamenlijke lunch. Na de lunch gaan de internationale begeleiders naar de Radboud Universiteit en volgen daar een discussiedag om de 1e toets gereed te maken (natuurkunde, scheikunde, biologie). De leerlingen hebben een excursiemiddag: met de burgemeester van Duiven als gastheer, bezoeken de leerlingen Alliander, Waterschap Rijn en IJssel, en het Candea College Duiven. Nadien geniet het gezelschap van een diner bij Candea.

5 dec. DAG 3. Begeleiders gaan op schoolbezoek. Elk land bezoekt een Nederlandse middelbare school en de leerlingen gaan met elkaar in gesprek. De leerlingen maken de 1e toets (meerkeuzevragen). ’s Middags gaan de leerlingen op excursie (naar o.a. Deltares en de Topsector Water, Delft).

6 dec. DAG 4. Leerlingen gaan op schoolbezoek. De begeleiders komen samen voor de voorbereiding van de 2e toets.

7 dec. DAG 5. Leerlingen maken de 2e toets (open vragen). ’s Middags naar Waterschappen: Utrecht, Zwolle, etc. Met 64 bussen naar meerdere plekken. Begeleiders gaan die dag ook naar de waterschappen, maar treffen de leerlingen nog altijd niet. Microsoft Switch verzorgt tevens een workshop voor de begeleiders. De eerste ontmoeting tussen leerlingen en begeleiders na de openingsceremonie vindt ’s avonds plaats. Dit mag omdat de eerste twee toetsen achter de rug zijn en over de derde nog niets bekend is bij begeleiders en leerlingen.

8 dec. DAG 6. Leerlingen gaan via een tour (incl. Afsluitdijk) naar Leeuwarden, naar o.a. Vitens. Dit programma wordt verzorgd door Van Hall Larenstein. Begeleiders hebben weer een discussiedag over de laatste toets, de praktijktoets.

9 dec. DAG 7. Leerlingen gaan in groepjes van drie de practicumtoets doen in de laboratoria op HAN en Radboud Universiteit. Mooi moment om te fotograferen. Voor sommige internationale leerlingen hangt er een scholarship van af! Begeleiders & gasten hebben een tour door Amsterdam: kanaalboot en museumbezoek naar keuze.

10 dec. DAG 8. Leerlingen hebben een tour in Amsterdam: kanaalboot en een bezoek aan NEMO. André Kuipers, IJSO ambassadeur, verzorgt daar een lezing. Begeleiders hebben moderation day: zij reviewen de drie de toetsen, verweer is mogelijk alvorens tot eindscores te komen. Gasten hebben vrije dag.

11 dec. DAG 9. Prijsuitreiking. Beste 10% krijgt goud. De Closing Ceremony en het Farewell Dinner zijn in het Musis Sacrum, Arnhem. 1e deel: uitgifte certificaten en medailles, 2e deel: receptie, 3e deel: genodigden vertrekken, leerlingen, begeleiders, en organisatie hebben diner en feest met dj. Hosting en het aan elkaar praten van de avond, gebeurt door leerlingen.

12 dec. DAG 10. Vertrek naar Schiphol

clear