Het Murmellius Gymnasium heeft in de afgelopen jaren contacten gelegd met veel verschillende instellingen voor een stageplaats.
In principe is elke niet-commerciële organisatie geschikt. Bij voorkeur verrichten de leerlingen in groepen van 2 tot 5 personen de maatschappelijke stage.

Het Murmellius Gymnasium kiest voor een benadering op maat: een stage die bij een leerling past en zinvol is voor zowel de leerling als de stage-instelling.
Je zoekt zelf naar een stageplek. Ook kun je op vacatures van stage-instellingen reageren.

De maatschappelijke stage kan worden gebruikt als invulling van een praktische opdracht voor maatschappijleer.

clear