De maatschappelijke stage vloeit voort uit regeringsbeleid, zoals versterking van de sociale samenhang.
De grote motor achter de maatschappelijke stage was dan ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.
In het kader van bezuinigingsmaatregelen ziet het ministerie zich echter genoodzaakt de subsidie met ingang van het schooljaar 2014-2015 stop te zetten.

 

Het Murmellius Gymnasium vindt het belangrijk dat leerlingen zich voor de wereld openstellen en zich voor anderen in hun omgeving inzetten. In het schooljaar 2008-2009 is onze school daarom met de maatschappelijke stage begonnen. De directie heeft de intentie uitgesproken om zolang de financiële situatie dat toestaat, door te gaan met de maatschappelijke stages

 

In de afgelopen jaren hebben bijna alle vierdeklassers een maatschappelijke stage succesvol afgesloten.

clear