Op vrijdag 29 november vindt, alweer voor de negentiende keer, de jaarlijkse profielwerkstukmiddag plaats. Leerlingen uit klas 6 presenteren dan hun profielwerkstukken aan medeleerlingen, docenten, familie, OOP en andere belangstellenden.

Het programma begint om 13:00 uur en om 15:45 is er een feestelijke afsluiting in de aula. Tegelijkertijd worden meerdere presentaties gehouden, waarbij gelet wordt op de gevarieerdheid van het aanbod. Toehoorders kunnen aldus altijd wel een onderwerp bijwonen dat hen aanspreekt. Om een keuze te maken uit de verschillende presentaties kunt u het programmaboekje raadplegen.

clear