Een maatschappelijke stage is een vorm van buitenschools leren voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Op het Murmellius Gymnasium moeten vierdeklassers (en derdeklassers) zo’n stage doen. Doel van de maatschappelijke stage is dat jongeren tijdens hun schooltijd een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving.

 

Dit kan vrijwilligerswerk zijn voor:

  • senioren (bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis)
  • mindervaliden
  • zieken
  • kinderen (bijvoorbeeld in naschoolse opvang of hockeytraining)
  • hulpbehoevenden (bijvoorbeeld bij het Leger des Heils of door middel van een geldinzamelactie voor een goed doel)
  • dieren
  • natuurorganisaties
  • culturele organisaties
  • wijk- en buurthuizen
  • school

 

De school en de Vrijwillers Centrale Regio Alkmaar spelen een grote rol bij de organisatie, de bemiddeling en de begeleiding van de maatschappelijke stages.

clear