Opening schilderijenexpositie Odyssee

In aanwezigheid van de kunstenaar Ed Dekker zal vrijdagmiddag 27 augustus om 13.30 uur de schilderijenexpositie rond de Odyssee, die is opgesteld in de gang van de klassieke talen op de eerste verdieping, officieel geopend worden. Ouders, leerlingen, docenten en andere belangstellenden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De ontvangst in de aula is om 13.30 uur. Verder ziet het programma er als volgt uit:

13.30 uur inloop
13.45 uur opening door de rector 
13.50 uur inleiding op de Odyssee door Christiaan Caspers
14.05 uur uitleg interpretatie van de Odyssee en Ilias  voor de schilderijen door Ed Dekker
14.20 uur rondgang langs de schilderijen

Het NHD heeft een artikel gewijd aan de expositie. Zie onderstaande link.

Media
  • gang