Goethe-Zertifikat

Afgelopen schooljaar hebben er weer meerdere leerlingen uit de (destijds) vijfde klas deelgenomen aan het Goethe-examen. Het Goethe-examen is een officieel Duits taalexamen dat overal ter wereld op zes verschillende niveaus (A1 tot C2) wordt afgenomen én erkend. Afgelopen jaar hebben Martijn van Gelder, Mauricio Hruṥka, Amber Kamp, Brent van Leenen en Emma Strikwerda het examen afgelegd – en met succes! Mauricio, Amber, Brent en Emma hebben hun B2-diploma gehaald, Martijn zelfs C1. De sectie is Duits is uiteraard sehr stolz op deze leerlingen!

Ook dit schooljaar hebben de leerlingen weer de mogelijkheid om aan het Goethe-Examen deel te nemen. Voor de aanmelding zijn twee onderdelen nodig: inleveren van het volledig ingevulde aanmeldstrookje bij een van de docenten Duits en betaling van het verschuldigde bedrag. Tot uiterlijk 30 november 2021 is het mogelijk om zich voor het examen aan te melden. U kunt dat ook doen d.m.v. dit digitale aanmeldformulier. De examenkandidaten hebben de mogelijkheid deel te nemen aan extra lessen die gericht voorbereiden op het Goethe-Examen. Mocht u vragen hebben, stuurt u dan een mail naar de heer Wouters (wou@murmellius.nl).
We wensen de deelnemers alvast heel veel succes!
Media
  • goethe 23-09-2021