Archeoloog in de klas

Op 4 en 5 oktober hebben alle eerste klassen een gastles gekregen van stadsarcheologe Nancy de Jong-Lambregts. Nancy heeft veel opgravingen in en rondom Alkmaar verricht, waaronder in de Langestraat en bij de Paardenmarkt. Daarnaast doet zij promotieonderzoek naar de kastelen van Floris V in Noord-Holland.

Nancy heeft verteld over haar werk als archeologe, een aantal van haar opgravingen en vondsten, welk archiefonderzoek je als archeoloog moet verrichten voordat je kunt gaan opgraven en welke technieken een archeoloog allemaal gebruikt om sporen uit het verleden te kunnen vinden.

Met een aantal zoekopdrachten hebben de leerlingen kunnen zien dat je ook vanachter je computer al heel wat van deze sporen zelf kunt vinden!

Door de enthousiaste uitleg en de zoekopdrachten van Nancy hebben we onder meer geleerd dat:
- Je overal in de binnenstad van Alkmaar op oude resten loopt
- Deze resten tot ongeveer 2 meter diepte te vinden zijn
- Een gestorven lichaam wel vergaat, maar ook een afdruk in de grond kan achterlaten
- Maria Tesselschade ooit haar trouwring verloor, die 400 jaar later werd teruggevonden in een beerput van haar woonhuis
- Je altijd langs het Archeologisch Centrum aan de Bergerweg mag komen met je eigen vondsten
- Beerputten en kaksloten eigenlijk schatkamers zijn
- De Paardenmarkt vroeger een begraafplaats was (waar zo’n 270 skeletten zijn opgegraven)
- Je schilderijen niet altijd kunt vertrouwen
- Archeologen vaak werken met grote graafmachines, die eigenlijk heel precies kunnen afgraven
- Trouwringen vroeger aan de wijsvinger werden gedragen
- Magnetometrie en grondradar belangrijke hulpmiddelen zijn voor archeologen
- Volwassen vrouwen in de 17e eeuw schoenmaat 34 hadden
- Een archeoloog tijdens een opgraving een vondst vaak eerder hoort dan ziet
- Je aan skeletten kunt zien of iemand vroeger een been of arm heeft gebroken, hoe zwaar werk iemand deed, of iemand ziek was en hoeveel honger iemand had
- Vroeger mensen wel in stapels van 7 of 8 kisten op elkaar onder de kerkvloer werden begraven
- Je in oude kerken nu nog wel over de grafzerken loopt, maar dat daar bijna nooit meer skeletten liggen
- Je als archeoloog schatgravers te snel af moet zijn
- Dat mensen vroeger vals speelden met dobbelen

Meer informatie over het werk van de stadsarcheologen is te vinden op: www.erfgoedalkmaar.nl

Onder het kopje publicaties kun je allerlei boekjes downloaden over opgravingen en vondsten die de afgelopen jaren zijn gedaan in en rond Alkmaar.

Media
  • archeoloog
  • 20211004_scherven8
  • 20211004_scherven7
  • 20211004_scherven6
  • 20211004_scherven5
  • 20211004_scherven4
  • 20211004_scherven3
  • 20211004_scherven2
  • 20211004_scherven1