Je mérite un macaron

Deze week heeft IntermezzoA hun half jaar Frans afgesloten. De leerlingen hebben in deze zes maanden de beginselen van het Frans geleerd, door bijna alleen maar Frans te spreken in de klas. De woorden en zinnen werden nooit vertaald naar het vertrouwde Nederlands, maar worden ondersteund door gebaren en acties. In eerste instantie alleen door de docent, maar door goed te luisteren en te kijken, nemen de leerlingen zowel de klanken, de woorden als de gebaren gaandeweg over. In de klas leidt dit soms tot drukke en hilarische taferelen, bijvoorbeeld als we de woorden je marche, je cours of je saute leren. Degenen met enige kennis van het Frans zullen begrijpen dat de leerlingen hierbij dwars door het lokaal lopen, rennen of zelfs springen. En wat te denken van de zin Je cours vite à la porte et je tombe? In de loop van het halve jaar beheersen de leerlingen genoeg Frans om het geleerde op theatrale wijze tentoon te spreiden in een toneelstuk, Les trois petits cochons, opgevoerd op het heuse podium in de aula. In verband met de coronamaatregelen dit jaar helaas zonder de waarderende blikken van trotse ouders. Om de ouders toch mee te kunnen laten genieten, is elk pièce vanuit twee perspectieven gefilmd. Een leerling filmde een overzicht vanuit de zaal en een leerling liep al filmend mee over het podium. Een primeur dit jaar was dat er zelfs een leerling digitaal haar rol vertolkte! Milena zat thuis in quarantaine, maar vervulde haar rol via Teams op afstand met verve, daarbij geholpen door een klasgenoot, Cas, die met de laptop vrolijk over het podium aanwezig was.
Deze laatste week ontvingen en ondertekenden de leerlingen hun diploma, waarna we gezamenlijk naar de boulangerie A.C. de Boer liepen. We werden ontvangen door de Franse boulanger-pâtissier monsieur Doche, die ze in het Frans feliciteerde en trachtte kleine gesprekjes met de leerlingen aan te gaan. Iedereen mochten in het Frans een macaron bestellen om hun diploma en het afronden van het halve jaar Frans te vieren.
Félicitations!
Mme Smit

Media
  • frans 4
  • frans 5
  • frans 6
  • frans 3 blur