Geslaagd voor Honours Programma Gymnasia!

De leerlingen Anahita Foghahazadeh,  Anais Scholte, Beiyang Zhang en Isabella Wanningen uit klas 6 van het Murmellius gymnasium zijn geslaagd!

Deze leerlingen hebben vorige week een eigen driejarig traject afgesloten met een examen honoursgesprek.
Anahita heeft onderzoek naar negatieve kleuren gedaan en dit verwerkt in schilderijen, Anais heeft zich ontwikkeld als singer songwriter waarbij ze eigen teksten en muziek geschreven heeft, Beiyang heeft haar eigen 2D/3D tekenstijl ontwikkeld en Isabella heeft gewerkt aan fotografie en zich fotobewerking eigen gemaakt. Zij hebben allemaal een eigen rijk project getoond, wat geen sinecure was in corona-tijd.
Wij zijn als school dan ook trots op het doorzettingsvermogen van deze leerlingen.

Wat houdt het Honours Programma Gymnasia in?

Het HPG wil bijdragen aan onderwijs dat ook het eigen vuur van de leerling ontsteekt voor school en voor het leven. Leerlingen krijgen de kans zich te verdiepen in onderwerpen die hun hart hebben en waarvoor geen plaats is in het reguliere curriculum, zich op hun eigen manier te ontwikkelen in competenties en daarmee zichzelf beter te leren kennen.

 HPG leerlingen starten in klas 4 met een eigen project waarin hun keuze qua onderwerp volledig vrij is. Ze worden daarbij gecoacht door een begeleider van de eigen school. De leerlingen tonen hun ontwikkeling van drie jaar tijd middels een portfolio dat door twee examinatoren van andere gymnasia wordt beoordeeld. Zij ronden het traject af met een honoursgesprek en ontvangen daarvoor een Honours-certificaat dat aan het plusdocument op het diploma wordt toegevoegd.

Media
  • 20220323_HPG