ARTCADIA

in de projectweek, 3 t/m 7 oktober, hebben alle tweede klassen in groepen van vier tot zeven leerlingen samengewerkt aan een toekomst probleemstelling op het gebied van Water; Mobiliteit; Gebouwen of Milieu&Ruimte.
In vijf dagen komen tot een presentatie, op maandag een aantal workshops en in de middag de brainstorm actie om tot een vraag/probleemstelling te komen.
Daarna een onderzoek over hoe men met het huidige probleem omgaat en welke eigen ideeën er mogelijk zijn om tot oplossingen te komen: van huizen aardbeving bestendig maken, tot woonetages in windmolens of woningen op
stelten, magnetisch plastic en rupsenhotels die plastic opeten, werken op een eco eiland op zee.
De openheid waarmee de leerlingen vervuiling/klimaatverandering, nieuwe energiebronnen koppelen aan eigenzinnige oplossingen is de kracht van deze projectweek. Kort en door de zelfstandigheid ook een week waar elke groep
leert wat je tegenkomt in het samenwerken, van luisteren tot verantwooding nemen voor elkaar en het project.
Het is duidelijk een project wat gekoppeld kan worden aan de leerstof van diverse schoolvakken, van biologie, aardrijkskunde, wiskunde met berekeningen, taal omdat men naast titel en tekst voor het presenteren het hele project aan een jury moet kunnen uitleggen en promoten, tot muziek waardoor Pepijn van de Sande, dan ook de workshop presenteren opbouwt.
Kortom het is een werkweek die leerlingen en de docenten met een andere werkvorm in aanraking brengt om met lesmateriaal om te gaan.
Dit jaar waren er ook twee workshops van de kunstenaar Esther Koeman: Kijken door de bril van de toekomst en van Herbert van de Brugghen, architect, die de constructie eisen van een dak, betrof.
De foto’s in onderstaand document tonen daar het resultaat van.
Media
  • Artcadia klein