Definitief schema profielwerkstuk

De definitieve indeling van de presentaties tijdens de Profielwerkstukmiddag is bekend.