Murmellius Gymnasium 120 jaar

In de bijlage het Noord Hollands Dagblad met een artikel over de oprichting van ons gymnasium, in het kader van het lustrum.

-

Tien tegen zeven

In 1900 besluit het college van B&W het onderwerp op de lange baan te schuiven, vanwege zorgen over de financiële situatie van de gemeente en de landelijke dalende trend van gymnasiumleerlingen. Maar drie jaar later verandert de samenstelling van B&W. Nu haalt een voorstel tot oprichting van een gymnasium de stemming nipt. De gemeenteraad fluit B&W eerst nog terug: er moet een begroting komen. Volgens deze uiteindelijke begroting zijn de kosten flink, ondanks dat de helft (ruim zesduizend gulden) door het Rijk wordt bekostigd.

Verschillende stemmingen in de gemeenteraad bieden geen duidelijke uitkomst. Het lot van het gymnasium hangt nu af van de definitieve stemming in de raadsvergadering van 16 maart 1904. Volgens de voorspelling zal het voorstel met één stem meerderheid worden aangenomen, mits alle raadsleden aanwezig zijn. Een sleutelrol is weggelegd voor de heer De Sonnaville, die op de ochtend van de raadsvergadering de stad uit is. Hij bereikt het stadhuis maar net op tijd. Dankzij zijn stem, maar misschien nog wel meer dankzij de heer De Groot, die als een zwevende kiezer eerder wisselend voor en tegen het voorstel had gestemd en uiteindelijk vóór stemde, wordt met tien stemmen tegen zeven het gymnasium in Alkmaar opgericht, op dat moment het dertigste gymnasium van het land.

Media
  • Schermafbeelding 2024-03-12 125754