Voorlichtingsavond voor ouders en leerlingen

Dinsdag 7 december 2021 19:30 uur 

Samen met een aantal collega's zal Mirjam Mensch een beeld schetsen van de school.