Het Nederlands Klassiek Verbond (afd. Alkmaar) en het Murmellius Gymnasium nodigen u van harte uit voor de voordracht van Dr J. Soerink, op donderdag 5 maart, aanvang 20:00 in de aula van het Murmellius.

Dr Soerink is expert op het gebied van het Romeinse epos en zal spreken over de Aeneis  van Vergilius, een werk dat centraal staat in het gymnasiaal onderwijs (en de Europese cultuurgeschiedenis) en dit jaar de voorgeschreven tekst is voor het eindexamen Latijn.  

Eindexamenkandidaten en andere belangstellenden (leerlingen, collega’s, ouders/verzorgers) zijn van harte welkom om de voordracht bij te wonen.

 

Corpora fingere lingua: de tempel van Juno en het schild van Aeneas 

De afgelopen decennia is veel onderzoek verricht naar ekphrasis, tegenwoordig meestal gedefinieerd als de (re)presentie van beeldende kunst in tekstuele kunst. Dergelijke passages zijn onder meer fascinerend omdat de aanwezigheid van een (beeldend) kunstwerk  binnen een ander (talig) kunstwerk onmiddellijk vragen oproept over de relatie tussen deze twee, over de relatie tussen het tekstuele en het visuele medium, en over (processen van) creatie en interpretatie. 

Het pensum voor het CE Latijn in 2020 bevat twee briljante ekphraseis van Vergilius: de tempel van Juno (1.441-93) en het schild van Aeneas (8.626-731). In mijn lezing zal ik deze passages tegen het licht houden. Ik hoop onder meer te laten zien dat de ekphraseis gekoppeld kunnen worden aan de ontwikkeling van Aeneas van Trojaansevictus tot proto-Romeinse victor, dat ze de positie van Vergilius’ epos binnen de literaire traditie thematiseren, alsook het verschil tussen tekst en beeld, en dat het (juist) interpreteren van een beeldend kunstwerk een hele opgave is – niet alleen voor ons, maar ook voor Aeneas!

 

clear